dimecres, 17 d’octubre de 2007

Ahir Nebrera i huí Carod

Entrar com un corder a un mataor, on suposava que hi hauria franco - tiradors que farien molt difícil el diàleg i eixir viu i amb la consciència trànquila és molt gran. Des que funciona el 'Tengo una pregunta para usted' he vist rols de personatges amb discursos repetitius fins l'avorriment, o circumloquis molt difícils de comprendre. El de huí ha sigut una exposició serena, correcta, argumentada i coherent davant mostres d'odis viscerals que deixaven poc de marge per a l'entesa. El públic també s'ha de dir, li ha seguit el joc actuant de manera sectària i intolerant. No obstant això, la dialèctica del Rovira és per a llevar-se el barret (independentment de si s'està d'acord o no amb ell)