dimecres, 20 de juny de 2007

La informàtica té sexe?

En l'últim número de Le Monde Diplomatique (i emprant la traducció valenciana existent) es somet a estudi la masculinització de l'ofici d'informàtic dels darrers anys en comparació als anys 80 on la matrícula de dones en carreres informàtiques era massiva. Es compara a la seua vegada amb la situació de Malaisia, on els càrrecs més importants de la Facultat d'Informàtica són coberts íntegrament per dones. A banda fa un recull d'aspectes que farien interessant l'ofici d'informàtic a les dones: l'escassa força física requerida, es desenvolupa dins del sector terciari (cobert majoritàriament per dones) i permet realitzar el treball des de casa permetent conciliar la vida laboral i la familiar.